Beginner

ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА ДЛЯ 1 КУРСУ

Успішної сесії!

Готуємось до "Молодої науки"!

Розпочато набір публікацій до збірника тез конФеренції "Молода наука"!

Відомо, що конференція пройде 15-17 квітня.

Тези треба подати до 17 березня.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:

Обсяг – до 2 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, всі поля – 2 см.

У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: «», а також розрізняти символи дефісу (-) та тире (–).

Текст набирається без ущільнення та переносів, на всю ширину сторінки.

Кожен рисунок і надписи до нього включаються до тексту у вигляді одного графічного об’єкта з необхідним обтіканням, прив’язаністю до тексту та вирівнюється по центру.

Відцентровуються також назва публікації та «Література».

УВАГА!   cool

Автори публікацій та їх наукові керівники несуть особисту відповідальність за достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також мовно-стилістичний рівень матеріалу.

Вік співавторів публікації не повинен перевищувати 35 років.

До друку не допускаються статті, переклад яких здійснено електронним перекладачем.

Публікації, що не відповідають встановленим вимогам і містять велику кількість помилок, надруковані не будуть.